ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, προβάλλει την διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης. Σύμφωνα με την διαθεματική προσέγγιση, αντιμετωπίζουμε την γνώση ως ολότητα. Για την μελέτη ενός θέματος ξεκινάμε από προσωπικά βιώματα των παιδιών και στην συνέχεια προσεγγίζουμαι τη γνώση μέσα από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές. Αξιοποιούμε διαφορετικά μέσα και διδατικές πρακτικές καθώς τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στην μαθησιακή διαδικασία. Στόχος μας:.