ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

Προνηπιακό Τμήμα Β

4 έως 5 ετών

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ Β

• Προετοιμασία για το Νηπιαγωγείο
• Προγραφικές δραστηριότητες
• Επαφή με προμαθητικές έννοιες
• Ανάπτυξη της φαντασίας
• Αισθητική αγωγή και καλλιέργεια δεξιοτήτων
• Ψυχαγωγία

No comments yet.