ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

Τμήματα παιδικού Σταθμού

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

• Προετοιμασία για το Δημοτικό βασισμένη στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
• Προμαθητικές έννοιες
• Ασκήσεις πρώτης γραφής
• Προανάγνωση
• Εικαστικές δραστηριότητες
• Ψυχαγωγία

No comments yet.