ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

3μηνών έως 1,5 έτους

ΒΡΕΦΙΚΟ

• Υγιεινή και καθαριότητα
• Άνετος ύπνος
• Αισθητηριακή ανάπτυξη
• Ικανοποίηση βιολογικών και συναισθηματικών αναγκών

No comments yet.