ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

Ενότητα Άρθρων του Tom Tom

Κατηγορία: Ανάγνωση και βιβλία

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά Η Μουσικοκινητική Αγωγή είναι άθληση και υγεία: αναπτύσσει την φυσική κατάσταση του παιδιού δεν καταπονεί το σώμα βοηθά την σωματική ανάπτυξη του παιδιού και παράλληλα προλαμβάνει και βελτιώνει τυχών προβλήματα των ποδιών (όπως η πλατυποδία), ή της θέσης του σώματος. Η Μουσικοκινητική Αγωγή αποτελεί καλλιτεχνική εκπαίδευση & φυσική έκφραση. Τα παιδιά μαθαίνουν ρυθμούς / μουσική και τους συνδυάζουν με την κίνηση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ακολουθούν είναι επιστημονικά μελετημένο, τεκμηριωμένο και.

Ανάγνωση και γραφή στο νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τον “Οδηγό Νηπιαγωγού” δεν υπάρχει προγραφή με τη γνωστή της μορφή. Παραθέτουμε αποσπάσματα από το Α.Π. για το Νηπιαγωγείο που δείχνουν την κατεύθυνση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων γύρω από τη γλώσσα: “Τα παιδιά, στο πλαίσιο ελκυστικών γι’ αυτά δραστηριοτήτων υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό κείμενα που τα διαμορφώνουν συλλογικά… ενθαρρύνονται να διορθώνουν και να αναθεωρούν κείμενα χωρίς να τους επιβάλλεται η σωστή εκδοχή… ενθαρρύνονται.