ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, προβάλλει την διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης.

Σύμφωνα με την διαθεματική προσέγγιση, αντιμετωπίζουμε την γνώση ως ολότητα. Για την μελέτη ενός θέματος ξεκινάμε από προσωπικά βιώματα των παιδιών και στην συνέχεια προσεγγίζουμαι τη γνώση μέσα από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές.

Αξιοποιούμε διαφορετικά μέσα και διδατικές πρακτικές καθώς τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στην μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος μας:

 1. Νοητική ανάπτυξη μέσα απο πάζλ, παραμύθια.
 2. Ψυχοκινητική ανάπτυξη με κινητικά παιχνίδια στο χώρο.
 3. Κοινωνικό-Συναισθηματική ανάπτυξη μέσα από το ωραίο περιβάλλον και την ομαδικότητα.
 4. Αισθητική καλλιέργεια μέσα από την ζωγραφική, πλαστελίνη, γλυπτική, κολάζ, κατασκευές.
 5. Αγωγή και καλλιέργεια δεξιοτήτων.
 6. Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης. (Τουβλάκια, έννοιες 0-10, αντίληψη χρόνου-χώρου)
 7. Ανάπτυξη γραπτού λόγου: Ανάγνωση και γραφή (αναγνώριση γραμμάτων, οπτικοακουστικών και ικανότητα αντιγραφής)
 8. Ανάπτυξη προφορικής επικοινωνίας, ομιλίας και ακρόασης.
 9. Ανάπτυξη φυσικών επιστημών (πειράματα με μπαλόνια)
 10. Ψυχαγωγία (κουκλοθέατρο, δραματοποιήσεις)
 11. Ρυθμική αγωγή – Θεατρική έκφραση.
 12. Ξένη γλώσσα
 13. Επισκέψεις – Εκδρομές
 14. Μουσική αγωγή
 15. Μουσειακή αγωγή
 16. Επαφή με νέες τεχνολογίες
— Ελένη Ριζούλη

No comments yet.